In het blokhuttenkamp is in 2018 geen ruimte meer vrij. Vanaf eind mei 2018 beginnen we met het aanbieden van periodes voor verhuur in 2019.

Huren blokhuttenkamp

U kunt het blokhuttenkamp van het Buitencentrum Veere huren wanneer u zich conformeert aan onze huisregels. Huurders en hun gasten betreden het terrein van het Buitencentrum op eigen risico. De ondertekenaar van het huurcontract dient al zijn gasten van de huisregels van het Buitencentrum op de hoogte te stellen. Graag ook wegbrengers en ophalers informeren dat huisdieren niet op het terrein van het Buitencentrum zijn toegestaan.

De ligging van het Buitencentrum direct aan (en deels zelfs in) Natura 2000 natuurgebied brengt met zich mee dat we van u verwachten dat u natuur en milieu respecteert:

Wanneer u nu denkt "dit past bij mijn groep": van harte welkom!

Denkt u "hmm, wat een gedoe": zoekt u dan een andere plek, voor uw en ons welbevinden.

Huurperiode

U kunt aankomen op werkdagen (maandag t/m vrijdag) tussen 9 uur 's morgens en 20 uur 's avonds. Vertrekken kan tussen 9 uur 's morgens en 18 uur 's avonds. De aankomst- en vetrektijden worden in overleg in het huurcontract afgesproken. U betaalt altijd voor minimaal 48 uur. Daarna betaalt u per (deel van) 12 uur.

Groepsgrootte

U kunt met maximaal 40 personen op het Buitencentrum verblijven. Dit maximum geldt dag en nacht, en ook buiten op het terrein. Het is dus niet mogelijk om een accommodatie te huren om een activiteit met meer dan 40 personen te organiseren. Het is ook niet mogelijk twee accommodaties tegelijk te huren.

De standaard kale huurprijs geldt tot maximaal 30 personen. U betaalt een extra bedrag voor het aantal personen boven de 30.

Tarieven 2019

Kale huur blokhuttenkamp (niet geldig tijdens feestdagen)

Kale huur maximaal 30 personen € 470 eerste 48 uur
€ 105 per 12 uur langer
Toeslag boven 30 personen € 7,80 per persoon per nacht
Warme douche 5 minuten € 0,50 (muntautomaat)

De standaard kale huursom geldt tot maximaal 30 personen. U betaalt extra huur wanneer u met meer dan 30 personen overnacht. In de kale huursom is de na-controle en een beperkte hoeveelheid schoonmaak tot maximaal twee uur inbegrepen.

Bijkomende kosten

Toeristenbelasting gemeente Veere € 1,25 per persoon per nacht (tarief 2018); inwoners van de gemeente Veere zelf zijn uitgezonderd
Water incl. zuiveringsheffing € 2,85 per m3
Gas € 0,95 per m3
Electriciteit € 0,37 per kWh
Schoonmaak na eerste twee uur controle/schoonmaak € 26 per uur
Breuk en andere schade werkelijke kosten, natuurlijk hopen we dat dit niet aan de orde is

Voor de bijkomende kosten betaalt u voorschotten en een borgsom. Het voorschot voor de toeristenbelasting is gebaseerd op het aantal personen waarmee u komt. Het voorschot voor gas, water en electriciteit bedraagt € 10 per nacht. Normaalgespoken kosten gas, water en electriciteit in het blokhuttenkamp tussen € 5 en € 10 per nacht. De borgsom bedraagt € 200. Uit de borgsom worden zo nodig schoonmaak, afval na-sorteren, breuk serviesgoed en eventuele andere schade betaald.

Contract en factuur

Na reservering ontvangt u een contract en de eerste factuur ter hoogte van 70% van de kale huursom. Uw reservering is definitief wanneer u het contract ondertekend retour stuurt EN de eerste factuur voor de vervaldatum voldoet. Uw reservering vervalt (en de accommodatie kan dus aan een ander verhuurd worden) wanneer u de eerste termijn niet tijdig betaalt.

Ongeveer twee maanden voor aankomst ontvangt u de tweede factuur met daarop 30% van de kale huursom, voorschotten voor bijkomende kosten en de borgsom. U dient de tweede factuur voor aankomst te voldoen. Bij annulering in de periode tussen reservering en aankomst bent u tussen 15% en 70% van de kale huursom verschuldigd, afhankelijk van de termijn waarop u annuleert.

Na uw vertrek worden het voorschot en de borgsom verrekend met uw werkelijke verbruik, bezetting, schoonmaak en schade. Kapotte, beschadigde of vermiste zaken worden naar inzicht van het Buitencentrum vervangen of gerepareerd. U mag zelf uiterlijk op de dag van vertrek voor nieuwe exemplaren van kapotte, beschadigde of vermiste inventaris zorgen, mits identiek aan de oorspronkelijke inventaris. Ook staat het u vrij de kapotte of beschadigde zaak mee te nemen wanneer u van mening bent dat deze nog bruikbaar is. Bij vervanging worden de kosten voor vervanging geheel bij u in rekening gebracht. Bij reparatie worden de reparatiekosten in rekening gebracht. Normaalgesproken krijgt u een deel van de voorschotten en borgsom terug.

Schoonmaak

U dient de accommodatie minimaal veegschoon achter te laten. Verder geldt dat hoe schoner de accommodatie is, hoe meer u van de borgsom terug ontvangt. Het controleren van de accommodatie vindt na uw vertrek plaats. De inventaris wordt geteld en zo nodig weer op zijn plaats gezet. De accommodatie wordt waar nodig opgeruimd en schoongemaakt. De eerste twee uur van deze werkzaamheden gelden als controle van de accommodatie en zijn in de kale huursom inbegrepen. Daarna zijn de verdere kosten voor opruimen en schoonmaken voor uw rekening.

Huuraanvraag blokhuttenkamp

In het blokhuttenkamp is in 2018 geen ruimte meer vrij. Vanaf eind mei 2018 beginnen we met het aanbieden van periodes voor verhuur in 2019.