In het blokhuttenkamp is in 2018 geen ruimte meer vrij.

Huren blokhuttenkamp

U kunt het blokhuttenkamp van het Buitencentrum Veere huren wanneer u zich conformeert aan onze huisregels. Huurders en hun gasten betreden het terrein van het Buitencentrum op eigen risico. De ondertekenaar van het huurcontract stelt zijn gasten van de huisregels op de hoogte. Graag ook wegbrengers en ophalers informeren dat huisdieren niet op het terrein van het Buitencentrum zijn toegestaan.

De ligging van het Buitencentrum direct aan (en deels zelfs in) Natura 2000 natuurgebied brengt met zich mee dat we van u verwachten dat u natuur en milieu respecteert:

Wanneer u nu denkt "dit past bij mijn groep": van harte welkom!

Denkt u "hmm, wat een gedoe": zoekt u dan een andere plek, voor uw en ons welbevinden.

Huurperiode

U kunt aankomen op werkdagen (maandag t/m vrijdag) tussen 9 uur 's morgens en 20 uur 's avonds. Vertrekken kan tussen 9 uur 's morgens en 18 uur 's avonds. De aankomst- en vetrektijden worden in overleg in het huurcontract afgesproken. U betaalt altijd voor minimaal 48 uur. Daarna betaalt u per (deel van) 12 uur.

Groepsgrootte

U kunt met maximaal 40 personen op het Buitencentrum verblijven. Dit maximum geldt dag en nacht, en ook buiten op het terrein. Het is dus niet mogelijk om een accommodatie te huren om een activiteit met meer dan 40 personen te organiseren. Het is ook niet mogelijk twee accommodaties tegelijk te huren.

De standaard kale huurprijs geldt tot maximaal 30 personen. U betaalt een extra bedrag voor het aantal personen boven de 30.

Schoonmaak en controle

We gaan er vanuit dat u de accommdatie minimaal veegschoon achterlaat. Hoe schoner u de accommodatie achterlaat, hoe meer u van de borgsom terug ontvangt. Na uw vertrek wordt de accommodatie gecontroleerd en zo nodig opgeruimd en schoongemaakt. De inventaris wordt geteld en zo nodig weer op zijn plaats gezet. De meterstanden worden opgenomen. Afval wordt verwerkt. De eerste anderhalf uur van deze werkzaamheden gelden als controle van de accommodatie en zijn in de kale huursom inbegrepen. Daarna zijn de verdere kosten voor uw rekening.

Beschadigde of vermiste zaken worden naar inzicht van het Buitencentrum vervangen of gerepareerd. U mag zelf uiterlijk op de dag van vertrek voor nieuwe exemplaren van beschadigde of vermiste inventaris zorgen, mits identiek aan de oorspronkelijke inventaris. Ook staat het u vrij de beschadigde zaak mee te nemen wanneer u van mening bent dat deze nog bruikbaar is. Bij vervanging worden de kosten voor vervanging geheel bij u in rekening gebracht. Bij reparatie worden de reparatiekosten in rekening gebracht.

Contract en facturen

Na reservering ontvangt u een contract. Uw reservering is definitief wanneer u het contract ondertekend retour stuurt. U ontvangt de eerste factuur ter hoogte van 70% van de kale huursom aan het begin van het kalenderjaar waarin de huurperiode valt (of meteen met het contract wanneer u reserveert voor hetzelfde kalenderjaar. Ongeveer twee maanden voor aankomst ontvangt u de tweede factuur met daarop 30% van de kale huursom, voorschotten voor bijkomende kosten en de borgsom.

Wanneer u een factuur niet op tijd voldoet, kan uw reservering vervallen en de accommodatie dus aan een ander verhuurd worden. Bij annulering in de periode tussen reservering en aankomst bent u tussen 15% en 70% van de kale huursom verschuldigd, afhankelijk van de termijn waarop u annuleert.

Eindafrekening

In de eindafrekening worden de volgende kosten verrekend met de betaalde voorschotten en borgsom. Normaalgesproken krijgt u een deel van de voorschotten en borgsom terug.

Vrije periodes 2019

Tot en met juni 2019 is er in het blokhuttenkamp nog ruimte van

Vanaf juli 2019 zijn er nog verschillende periode beschikbaar. Email de beheerder voor meer informatie.

Tarieven 2019

Kale huur blokhuttenkamp (niet geldig tijdens feestdagen)

Kale huur maximaal 30 personen € 470 eerste 48 uur
€ 105 per 12 uur langer
Toeslag boven 30 personen € 7,80 per persoon per nacht
Warme douche 5 minuten € 0,50 (muntautomaat)

De standaard kale huursom geldt tot maximaal 30 personen. U betaalt extra huur wanneer u met meer dan 30 personen overnacht. In de kale huursom is de na-controle en een beperkte hoeveelheid schoonmaak tot maximaal twee uur inbegrepen.

Bijkomende kosten

Toeristenbelasting gemeente Veere € 1,25 per persoon per nacht (tarief 2018); inwoners van de gemeente Veere zelf zijn uitgezonderd
Water incl. zuiveringsheffing € 2,85 per m3
Gas € 0,95 per m3
Electriciteit € 0,37 per kWh
Schoonmaak na eerste twee uur controle/schoonmaak € 26 per uur
Breuk en andere schade werkelijke kosten, natuurlijk hopen we dat dit niet aan de orde is

Voor de bijkomende kosten betaalt u voorschotten en een borgsom. Het voorschot voor de toeristenbelasting is gebaseerd op het aantal personen waarmee u komt. Het voorschot voor gas, water en electriciteit bedraagt € 10 per nacht. Normaalgespoken kosten gas, water en electriciteit in het blokhuttenkamp tussen € 5 en € 10 per nacht. De borgsom bedraagt € 200. Uit de borgsom worden zo nodig schoonmaak, verwerken van overmatig of onjuist aangeboden afval, breuk serviesgoed en eventuele andere schade betaald.

Huuraanvraag blokhuttenkamp

email de beheerder