Huisregels Buitencentrum Veere

De huurder is verantwoordelijk voor het naleven van de huisregels en deelt deze dus met zijn gasten.

Maximale groepsgrootte 40 personen

U mag met maximaal 40 personen in en rond de accommodatie aanwezig zijn. U kunt dus geen barbecue organiseren voor 50 personen, of ouders uitnodigen om naar een voorstelling van uw groep te komen kijken wanneer daarmee het totaal aantal van 40 personen zou worden overschreden.

Geen huisdieren

Het meenemen van huisdieren is niet toegestaan, ook niet buiten op het terrein. Hieronder vallen ook de huisdieren van wegbrengers en afhalers.

Aankomst, vertrek en verkeer

Barbecue en kampvuur

Barbecue is toegestaan in de daarvoor geplaatste voorziening. Gebruik van uw eigen barbecue is mogelijk na overleg met de beheerder, niet te dicht bij het gebouw en niet op het balkon. IN de voor barbecue geplaatste voorziening mag u een bescheiden vuurtje maken, uiterlijk tot middernacht. Schoon en droog brandhout zelf meenemen, maximaal één kruiwagen hout per avond. Geen complete pallets of tropisch hardhout. Natuurlijk verbrandt u ook geen afval. Hout sprokkelen op het terrein van het Buitencentrum of de buren is niet toegestaan. Kooltjes uit laten gloeien en de restanten in de vuurplaats laten liggen, NIET in het bos gooien. De beheerder ruimt as en houtskool op. Wel zelf de tegels rond de vuurbak aanvegen / opruimen.

Brandveiligheid

Respecteer de accommodatie en de omgeving

Afval

Elektrische installatie en apparatuur

U kunt slechts beperkt eigen apparatuur aansluiten op de elektrische installatie van het Buitencentrum, en alleen op droge plaatsen. Er is geen capaciteit aanwezig voor magnetrons, tosti-apparaten, extra koelapparatuur, extra koffiezetapparaten enz. Een uitzondering zijn twee stopcontacten in de keuken van het stenen groepsgebouw nabij de branddeken waarop u elk 10A aan kunt sluiten. Er zijn gevoelige aardlekschakelaars geïnstalleerd die afslaan wanneer u apparatuur onder vochtige omstandigheden (bijvoorbeeld een verlengsnoer 's avonds op het gras) gebruikt. Wanneer u eigen apparatuur aansluit en een storing veroorzaakt wordt de stroomvoorziening hersteld zodra het de beheerder schikt. Wanneer een door u veroorzaakte stroomstoring leidt tot het uitvallen van koelapparatuur is dit niet de verantwoordelijkheid van het Buitencentrum en geen reden om de storing direct te verhelpen.

Schade en aansprakelijkheid

De huurder en zijn gasten hebben alleen op eigen risico toegang tot het terrein van het Buitencentrum. De Stichting Buitencentrum FCJZ en de beheerder zijn niet aansprakelijk voor beschadiging, zoekraken en/of diefstal van eigendommen van de huurder en zijn gasten. Ook voor ongevallen op of nabij het Buitencentrum zijn de Stichting Buitencentrum FCJZ en de beheerder niet aansprakelijk. Alle schade aan, op of in het Buitencentrum ontstaan door schuld of nalatigheid van de huurder en zijn gasten, is voor rekening van de huurder. Hieronder valt ook schade of diefstal doordat de huurder materiaal buiten laat staan of een accommodatie niet heeft afgesloten. De huurder wordt door de stichting Buitencentrum FCJZ aansprakelijk gesteld voor de kosten die gemaakt worden om de schade te herstellen. Alle schade die blijkt tijdens de eindcontrole, of binnen een week na vertrek, wordt in rekening gebracht, ook wanneer dit de borgsom te boven gaat.

U kunt aansprakelijk gesteld worden voor de kosten voortvloeiend uit een eventuele brand door uw schuld of nalatigheid veroorzaakt. Ook de brandverzekering zal proberen de schade op u te verhalen.

Kosten die samenhangen met het verwijderen van teksten en andere tekens op enige plaats op het Buitencentrum zijn voor rekening van de huurder. Deze kosten kunnen hoog oplopen! Ook de kosten die samenhangen met verstoppingen van het riool komen voor rekening van de huurder. Let erop dat er geen maandverband e.d. door de toiletten wordt gespoeld, evenals vet of vettige stoffen in een toilet of andere afvoer.

Tenten, kampers, caravans en boten

Het opzetten van slaaptenten, materiaal- of partytenten en het aanmeren van boten is alleen toegestaan na overleg met de beheerder. Er is geen plaats voor kampers of caravans. Slapen op een boot is niet toegestaan.

Boten kunnen op het Buitencentrum te water worden gelaten wanneer u deze met de hand over onze beschoeiing heen kunt tillen. Op 10 minuten rijden van het Buitencentrum ligt een gratis toegankelijke trailerhelling om uw boot in het Veerse Meer te water te laten. De helling bevindt zich nabij dagrecreatie 'De Piet', direct naast het terrein van Kanoa. Op de doorgaande weg langs 'De Piet' staan gele bordjes naar de trailerhelling.

Tot slot

Wanneer de huisregels in een gegeven situatie niet voorzien, of wanneer er onduidelijkheid bestaat over de interpretatie van de huisregels, beslist de beheerder. Wanneer de huurder of zijn gasten de huisregels of andere aanwijzingen niet nakomen zal de beheerder de huurder waarschuwen. In het uiterste geval wordt de huurovereenkomst door het Buitencentrum per onmiddellijk opgezegd. Dit betekent dat de huurder en zijn gasten het Buitencentrum direct moeten verlaten. De huurder blijft de huursom verschuldigd en is aansprakelijk voor de eventuele kosten van een ontruiming.