Huisregels Buitencentrum Veere

Wanneer u verblijft op het Buitencentrum Veere dient u zich aan de huisregels te houden. Deze zijn mede opgesteld naar aanleiding van eisen van brandweer en gemeente. De huurder maakt deze regels aan zijn mede-gasten bekend.

Maximale groepsgrootte 40 personen

Het aantal personen dat in en rond een accommodatie aanwezig mag zijn is beperkt tot 40 personen. De gemeente Veere stelt in onze vergunning eisen vanwege de veiligheid. Daarnaast is de draagkracht van het terrein en de omgeving niet onbegrenst. Er zijn geen uitzonderingen mogelijk. U kunt dus geen barbecue organiseren voor 50 personen, of ouders uitnodigen om naar een voorstelling van uw groep te komen kijken wanneer daarmee het totaal aantal van 40 personen zou worden overschreden.

Geen huisdieren

Het meenemen van huisdieren is niet toegestaan, ook niet buiten op het terrein. Hieronder vallen ook de huisdieren van wegbrengers en afhalers. Wanneer wij huisdieren aantreffen zullen deze (met hun baasjes) het terrein direct moeten verlaten.

Aankomst, vertrek en verkeer

Brandveiligheid

Respecteer de accommodatie en de omgeving

Afval

Barbecue en kampvuur

Barbecue is toegestaan in de daarvoor geplaatste voorzieningen. Gebruik van uw eigen barbecue is mogelijk na overleg met de beheerder, maar niet dicht bij een gebouw of op het balkon. IN de voor barbecue geplaatste voorzieningen mag u een bescheiden vuurtje maken, maximaal één kruiwagen hout per dag, uiterlijk tot middernacht. Natuurlijk verbrandt u geen afval. Schoon brandhout neemt u zelf mee (geen complete pallets of tropisch hardhout) of u koopt van het Buitencentrum gezaagd, gedroogd en geklieft hout voor € 5 per kruiwagen. Eigenhandig hout sprokkelen op het terrein van het Buitencentrum of de buren is een vorm van diefstal. Kooltjes uit laten gloeien en de restanten in de vuurplaats laten liggen, NIET in het bos gooien. Daar waar as en houtskool ligt groeit een jaar of 10 niets meer.

Elektrische installatie en apparatuur

U kunt slechts beperkt eigen apparatuur aansluiten op de elektrische installatie van het Buitencentrum, en alleen op droge plaatsen. Er is geen capaciteit aanwezig voor magnetrons, tosti-apparaten, extra koelapparatuur, extra koffiezetapparaten enz. Een uitzondering zijn twee stopcontacten in de keuken van het stenen groepsgebouw nabij de branddeken waarop u elk 10A aan kunt sluiten. Er zijn gevoelige aardlekschakelaars geïnstalleerd die afslaan wanneer u apparatuur onder vochtige omstandigheden (bijvoorbeeld een verlengsnoer 's avonds op het gras) gebruikt. Wanneer u eigen apparatuur aansluit en een storing veroorzaakt wordt de stroomvoorziening hersteld zodra het de beheerder schikt. Wanneer een door u veroorzaakte stroomstoring leidt tot het uitvallen van koelapparatuur is dit niet de verantwoordelijkheid van het Buitencentrum en geen reden om de storing direct te verhelpen.

Schade en aansprakelijkheid

De huurder en zijn gasten hebben alleen op eigen risico toegang tot het terrein van het Buitencentrum. De Stichting Buitencentrum FCJZ en de beheerder zijn niet aansprakelijk voor beschadiging, zoekraken en/of diefstal van eigendommen van de huurder en zijn gasten. Ook voor ongevallen op of nabij het Buitencentrum zijn de Stichting Buitencentrum FCJZ en de beheerder niet aansprakelijk. Alle schade aan, op of in het Buitencentrum ontstaan door schuld of nalatigheid van de huurder en zijn gasten, is voor rekening van de huurder. Hieronder valt ook schade of diefstal doordat de huurder materiaal buiten laat staan of een accommodatie niet heeft afgesloten. De huurder wordt door de stichting Buitencentrum FCJZ aansprakelijk gesteld voor de kosten die gemaakt worden om de schade te (laten) herstellen. Alle schade die blijkt tijdens de eindcontrole, of binnen een week na vertrek, wordt in rekening gebracht, ook wanneer dit de borgsom te boven gaat.

U kunt aansprakelijk gesteld worden voor de kosten voortvloeiend uit een eventuele brand door uw schuld of nalatigheid veroorzaakt. Ook de brandverzekering zal proberen de schade op u te verhalen.

Kosten die samenhangen met het verwijderen van teksten en andere tekens op enige plaats op het Buitencentrum zijn voor rekening van de huurder. Deze kosten kunnen hoog oplopen! Ook de kosten die samenhangen met verstoppingen van het riool komen voor rekening van de huurder. Let erop dat er geen maandverband e.d. door de toiletten wordt gespoeld, evenals vet of vettige stoffen in een toilet of andere afvoer.

Tenten, kampers, caravans en boten

Er is op het Buitencentrum geen plaats voor kampers of caravans. Ook anderszins is het niet toegestaan extra slaapplaatsen te creëren, bijvoorbeeld in eigen tenten of op een boot. Wanneer u buiten het terrein van het Buitencentrum overnacht riskeert u een boete voor wildkamperen. Het opzetten van materiaal- of partytenten en het aanmeren van boten is alleen toegestaan na overleg met de beheerder.

Boten kunnen op het Buitencentrum alleen te water worden gelaten wanneer u deze met de hand over onze beschoeiing heen kunt tillen. Op 10 minuten rijden van het Buitencentrum ligt een gratis toegankelijke trailerhelling om uw boot in het Veerse Meer te water te laten. De helling bevindt zich nabij dagrecreatie 'De Piet', direct naast het terrein van Kanoa. Op de doorgaande weg langs 'De Piet' staan gele bordjes naar de trailerhelling.

Tot slot

Wanneer de huisregels in een gegeven situatie niet voorzien, of wanneer er onduidelijkheid bestaat over de interpretatie van de huisregels, beslist de beheerder. Wanneer de huurder of zijn gasten de huisregels of andere aanwijzingen niet nakomen zal de beheerder de huurder waarschuwen. In het uiterste geval wordt de huurovereenkomst door het Buitencentrum per onmiddellijk opgezegd. Dit betekent dat de huurder en zijn gasten het Buitencentrum direct moeten verlaten. De huurder blijft de huursom verschuldigd en is aansprakelijk voor de eventuele kosten van een ontruiming.